PRO PLUS™ A30

Tillgängliga tillbehör

 


SG3™-pistol med munstycke och filter

Artikelnummer: XXXXXXX


Vändbart RAC® 5-sprutmunstycke

Ett sprutmunstycke av god kvalitet är en förutsättning för ett gott resultat. Munstycket kallas även för systemets hjärna. Informationen i det här avsnittet hjälper dig att förstå : 

 • varför sprutmunstycken är så viktiga
 • så väljer du rätt munstycksdimension
 • allmän information om slitage på munstycken


Så viktigt är sprutmunstycket 

Vad gör ett munstycke?

 • En Airless-färgspruta pumpar och trycksätter färgen utan att använda någon luft
 • Färgen tvingas sedan genom den lilla öppningen i munstycket under högt tryck (6-205 bar)
 • Den här processen finfördelar färgen


Munstycket styr kvaliteten på finishen: den mängd färg som appliceras och det område som sprutbilden täcker. Hur mycket du kan få ut av ditt sprutmunstycke beror på : 

 • vilket material som ska användas
 • vilken yta som ska sprutmålas
 • färgsprutans kapacitet i förhållande till munstyckets hålstorlek


Varför finns det så många olika munstycken?

Du kan jämföra detta med att välja rätt borrstål till en elektrisk borrmaskin. Det finns borrstål för trä, borrstål för metall och borrstål för betong. Varje borrstål för de olika användningsområdena finns i en mängd olika diametrar. Det fungerar inte att använda fel borrstål för fel material. Med Airless-munstycken fungerar det på samma sätt.


Munstycksdimensioner för Magnum PRO PLUS™ A30 och Magnum PRO PLUS™ A45

Vändbara munstycken

Munstycket kan snabbt rengöras med hjälp av ett enkelt handgrepp.


Munstyckets numrering

Graco använder ett unikt numreringssystem för alla Airless-sprutmunstycken. Detta förklaras i följande exempel: munstycket 262-317


De tre första tecknen = 262

De tre första tecknen anger typen av munstycke. ”262” anger att detta är ett RAC5-munstycke.


De tre sista tecknen = 317

Multiplicera alltid den första siffran med 5 för att få den yta som sprutbilden täcker. I det här fallet är den första siffran ”3” vilket representerar en vinkel på 30°, multiplicerat med 5 = 15 cm. Detta innebär att ytan som sprutbilden täcker är 15 cm = sprutbredd.


De två sista siffrorna, ”17”, anger munstyckets hålstorlek i tusendels tum = 17 tusendelar = 0,017 tum = hålstorlek (den mängd färg som munstycket släpper igenom).


Övning :

Vilket munstycke släpper igenom mest färg: 262-517 eller 262-317?
Båda munstyckena har samma hålstorlek och släpper därför igenom samma materialflöde. 517-munstycket sprutar färgen över ett större område. Detta innebär att färgens tjocklek blir mindre än med 317-munstycket.


Tillgängliga munstycksdimensioner?

Du bestämmer vilken hålstorlek för munstycket som du ska använda utifrån tjockleken (viskositeten) för det färgskikt som du ska sprutmåla. Tjockare färgskikt kräver större hålstorlekar för munstycket.

Munstycksdimension 262 - XXX Material som sprutas
Låg Medelhög Hög

 

Bredden på den yta som sprutbilden täcker =   sprutbredd

 
CM Betser Ugnslacker Grundfärger Inomhus-färger Utomhusfärger
5 109/111 111/113 - - -
10 209/211 211/213 - - -
15 309/311 311/313 313/315 315/317 317/319
20 409/411 411/413 413/415 415/417 417/419
25 509/511 511/513 513/515 515/517 517/519

PRO PLUS A30 och PRO PLUS A45 levereras som standard med ett vändbart 262-515 RAC 5-munstycke.


Yta som sprutmålas

Mindre ytor (skåp, dörrar, staket osv.) kräver mindre sprutbredd. Större ytor (väggar, innertak) kräver större sprutbredd.


Välj rätt munstycke till din färgspruta

Magnum Pro Plus A30: maximalt tillåten munstycksdimension 0,017 tum
Magnum Pro Plus A45: maximalt tillåten munstycksdimension 0,019 tum


Justering till rätt munstycke

Allmän information om slitage på munstycken 

Att välja rätt sprutmunstycke är en förutsättning för att få en bra finish – oavsett vilket material som används. Sprutmunstycken slits emellertid med normalt bruk.


Det är viktigt att munstycket byts ut när det blir slitet för att garantera en exakt sprutbild, maximal produktivitet och finish av hög kvalitet. När munstycket slits utvidgas hålstorleken (mer färg släpps igenom) och sprutbredden minskar (området som täcks blir mindre).


Detta innebär att mer färg träffar ett mindre område, vilket innebär slöseri med färg och lägre produktivitet. Om ett munstycke är slitet bör det alltså bytas ut.

 

RAC 5-munstycksskydd

Hur placerar jag munstycket i munstycksskyddet?

 1. Placera OneSeal på munstyckets topp" 
 2. Håll skyddet så att du kan se in i munstyckets materialport och infoga OneSeal i skyddet (passa in korrekt)
 3. Avlägsna munstyckets topp från OneSeal
 4. Placera munstycket i skyddet och skyddet på pistolen, så är du redo att sätta igång!

INGA VERKTYG KRÄVS

Artikelnummer: 243161

Munstycksförlängare

Artikelnummer
Munstycksförlängning 25cm: 243295
Munstycksförlängning 40cm: 243296
Munstycksförlängning 50cm: 243297
Munstycksförlängning 75cm: 243298

Tryckrollrar

Att använda sprutningsutrustningen för rollning ger betydande fördelar: 

 • Mer än dubbelt så snabbt som vanlig rollning
 • Du behöver inte sluta och böja dig ned till ett färgtråg varje gång som rollern behöver färg, utan kan i stället bara trycka på avtryckaren för att få färg till rullen.
 • Rollning utan avbrott, alltid ”vått i vått”
 • Reglerar exakt hur mycket färg som du behöver
 • Kopplas enkelt till pistolen så att färgsprutan förvandlas till ett rollningssystem
 • Ökar räckvidden utan någon stege.


50 cm fast rollersats och huvud (ingen pistol)

Artikelnummer: 246279


Teleskoprollersats och huvud (ingen pistol): från 45 cm till 90 cm

Artikelnummer: 244281


23 cm rollerram och 13 mm hätta

Artikelnummer för fasta skaft: 244271
Artikelnummer för teleskopskaft: 244623


Rollerhättor

Artikelnummer för rollerhätta för ”jämna ytor” 10 mm: 107589
Artikelnummer för rollerhätta för ”halvjämna ytor” 13 mm: 107590
Artikelnummer för rollerhätta för ”ojämna ytor” 19 mm: 107591

Pump Armor

För rengöring och förvaring av Magnum-färgsprutan. Fyll helt enkelt på med Pump Armor i pumpen och låt vara tills du använder färgsprutan nästa gång.


Artikelnummer: 253574